Directievoering

Ontzorgen

Wij nemen de bouwbegeleiding op ons om de opdrachtgever zo veel mogelijk te ontzorgen tijdens de voorbereiding, de bouw en de nazorg. Wij bewaken dat u de kwaliteit krijgt waarvoor u betaalt.

Specialistisch bouwmanagement organisatie

Steeds vaker worden wij als specialistisch bouwmanagement organisatie ingeschakeld. De ervaring leert dat een extern partij als leider voor het bouwproces zorgt voor een onafhankelijke, zakelijke manier van begeleiden van het bouwproces.

Een directievoerder inschakelen

Het is raadzaam de directievoerder vanaf het eerste schetsontwerp in het proces te laten meelopen. Een goed georganiseerd, overzichtelijk, veilig en efficiënt bouwproces vergt een strakke directievoering en een scherpe bewaking van de voortgang en de kwaliteit.

 Wat kunt u van onze directievoerder verwachten

 • Begeleiding tijdens ontwerp, adviseren betreffende materiaalkeuze
 • Begeleiding en advies bij het bepalen van het bouwbudget
 • Objectieve adviesfunctie, naast de ontwerper
 • Analyse van de bouwplannen, meetstaten en de bestekken
 • Advisering en ondersteuning bij aanbestedingen, regelen van de uitbesteding
 • Advies bij de contractvorming en aanstelling van de aannemers
 • Aanspreekpunt namens opdrachtgever voor alle bouwpartners zoals (onder)aannemers, gemeentelijke instanties en nutsbedrijven
 • Afstemming werkzaamheden van de architect, adviseurs, aannemers en derden
 • Opvolging van de bestekeisen en kwaliteit van het bouwwerk
 • Controle/ bewaking van de planning
 • Voorzitten van de bouwvergaderingen
 • Begeleiding/ beoordeling van het meer- en minderwerk
 • Controle termijn- en eindafrekeningen
 • Verzamelen revisiegegevens/ tekeningen
 • Oplevering van het bouwwerk en afwikkelen van de garantiebepalingen
Share this page: