Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)

Onderhouden is overhouden

Vooraf inzicht in de kosten en werkzaamheden om uw pand bouwkundig en installatietechnisch in goede conditie te houden: met ons meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) bewaken wij de planning, kwaliteit en het budget. Geen zorgen meer voor u: Ook op lange termijn bent u gegarandeerd van een goed onderhouden pand

Onze werkwijze

Onze projectleider brengt de status van het gebouw in kaart middels een zogenaamde "warme opname". Op basis van deze 0- meting ontvangt u een rapportage, een plan van aanpak en een kostenbegroting voor een periode van 10 jaar. Hierin staat zeer gedetailleerd omschreven welke werkzaamheden de komende jaren moeten gebeuren, inclusief de bijbehorende budgetten voor de korte, middellange en lange termijn. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent en kunt u de kosten bewaken 

Toezicht op kosten en uitvoering

Het meerjaren Onderhoudsplan dient als leidraad voor het inschakelen en controleren van bijvoorbeeld een aannemer en/ of installateur die voor u de werkzaamheden uitvoert. U weet precies welke kosten en werkzaamheden u kunt verwachten en komt niet voor verrassingen te staan.

Share this page: