Toezicht

Onafhankelijk toezicht

Onafhankelijk toezicht is van essentieel belang bij de realisatie van het bouwproject. De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het toezicht. Toetsing van het werk aan bestek en tekeningen maakt daar een deel van uit, evenals het signaleren van de afwijkingen en het voorkomen van problemen. De kosten voor herstel en/of bouwvertraging vereisen adequaat handelen voor en tijdens de uitvoering. Dat noemen wij goed bouwtoezicht en uw garantie voor een correcte oplevering.

 Complex

Een bouwproject is een complex geheel. Het toezicht houden daarop vraagt om inzicht, kwaliteiten en diepgaande kennis van het bouwproces. Als specialist controleert en beoordeelt hij of wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever.

Het houden van toezicht bevat onder andere de volgende taken:

  • Toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering
  • Voeren van de benodigde administratie
  • Controle van de werktekeningen op hoofdlijnen aan de hand van het bestek en de bestektekeningen (de architect controleert op maatvoeringen)
  • Bewaken van de benodigde info, zoals tekeningen productie, bemonstering en keurmerken
  • Keuren bouwmaterialen in de fabriek of op de bouw
  • Signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerk
  • Bijwonen werkbesprekingen

 

 

Share this page: