Aannemersbegroting

De aannemersbegroting is vooral gericht op aannemers en hoort bij projecten die afgerond zijn met een bestek en bestektekeningen. De aannemersbegroting is op regelniveau gesplitst in arbeid, materiaal en onderneming. Voor de verschillende onderdelen zullen er diverse offertes aangevraagd worden bij de onderaannemers en leveranciers van bouwmaterialen.

Westrik Bouwkostenadvies maakt aannemersbegrotingen als volgt;

  • Als eerste worden tekeningen, bestek en bijlage aan de hand van de overzichtslijst van de architect gecontroleerd op datum en aanwezigheid;
  • Vervolgens wordt er in overleg met de opdrachtgever en aan de hand van het bestek en de tekeningen een overzichtslijst opgesteld met relevante onderaannemers en leveranciers, en de gegevens die zij nodig hebben.
  • Wij kunnen desgewenst alle gegevens naar de betreffende onderaannemers verzenden.
  • Hierna zullen wij de gehele begroting maken op bestekvolgorde/ STABU- codering. Alle kostenposten zullen wij splitsen in arbeid, materiaal, materieel en onderneming.
  • Tijdens het begroten zullen eventuele vragen en onduidelijkheden worden verzameld en opgesteld in een vragenlijst voor de nota (s) 

 Als de nota(s) van inlichtingen binnen is zal deze in zijn geheel verwerkt worden in de begroting. Ook zullen wij aangeven welke onderaannemers en leveranciers de nota moet ontvangen en kunnen wij indien gewenst dit ook verzorgen. Als de offertes van onderaannemers binnenkomen zullen wij deze controleren en opnemen in een offerte spiegel en de juiste offertes meenemen in de begroting. Als de begroting klaar is zal deze met de aannemer worden doorgenomen. Hierbij zullen wij de risico's aangeven van het project. Na het doornemen zullen wij de laatste details van de begroting aanpassen en zorgen dat de inschrijfbegroting gereed is voor aanbesteding.

 

Share this page: