Kengetallenraming

Wanneer een project nog in de VO- fase is kunnen we voor het berekenen van de bouwkosten een kengetallenraming maken. Deze wordt op basis van m² en/ of m³ prijs van een project uitgerekend. Deze prijs is sterk afhankelijk van het afwerkingsniveau van het gebouw, maar ook bijvoorbeeld van de installaties en van de infrastructuur rondom het pand.

Met beperkte gegevens een goede raming

Om met beperkte gegevens toch tot een goede raming te komen is kennis en ervaring in bouwkosten een vereiste. Onze bouwkostendeskundigen hebben jarenlange ervaring en zijn daardoor in staat een gedegen m² en/ of m³ prijs voor het pand af te geven.

De bijkomende kosten

Daar komen de bijkomende kosten nog bovenop. Denk bijvoorbeeld aan kosten zoals:

  • Grondkosten
  • Bouwleges
  • Nuts aansluitingen
  • Bodemonderzoek
  • Honorarium architect en constructeur
  • Sonderingen
  • Flora en fauna
Share this page: