Verbouw De Hereeniging te Deventer

   
 
Project Verbouw Grote Poot 2 "De Hereeniging"te Deventer
Opdrachtgever  Gemeente Deventer
Toezicht Bouwkundig directievoering + toezicht
Adviseur bouwkosten Bewaking van budget, alternatieven meer- en minderwerk